Čeština pro ukrajinské děti 

Kroužek je určen pro děti z Ukrajiny, které potřebují pomoc a podporu v českých školách.

Cílem je lepší adaptace ve škole.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: