Dopravní výchova

Kroužek je určen pro děti se zájmem o osobní veřejnou dopravu.

Děti se naučí spoustu dopravních značek, neminou je ani různé zajímavé návštěvy například muzeí.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: