Neratovice a okolí

Petra Hřebíková

Petra se od mala ráda starala o malé děti, vystudovala Pedf UK v Praze - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace TV, při studiu hlídala brigádně 18ti měsíční dvojčátka a tříletého chlapečka, vedla hudební a sportovní kroužky v MŠ. Přestože ráda vzdělává děti na 1. stupni ZŠ, nejraději se věnuje právě dětem předškolního věku. Před dvěma lety si tedy doplnila vzdělání v oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika na střední škole v Berouně se specializací HV. Má dvě dcery 6 a 9 let. Po celkem 6 ti letech učitelství v MŠ by se nyní chtěla věnovat menšímu počtu dětí či jednotlivcům více individuálně. O Vaše děti bude pečovat s láskou a respektem, ale i důsledností. S malými dětmi by ráda trávila čas venku, v domácím prostředí by se věnovali výtvarným či hudebním aktivitám a rozumovým činnostem. Předškoláčkům může nabídnout komplexní přípravu do 1. třídy ZŠ s ověřenými podpůrnými programy jako je "Maxík", "Elkonin" atd. Školákům může pomoci s domácími úkoly a doučováním. Děti od 4 let ráda seznámí s hrou na sopránovou zobcovou flétnu. Kromě aktivit s dětmi ráda sportuje, hraje na flétnu a piano, chodí do přírody a doma se starají o několik druhů zvířátek. Dále ji baví cestování, kultura.