Mladý dějepisář

Dějepis zábavnou formou.

Návštěvy různých zajímavých míst, učení zajímavých věcí o známých osobnostech a mnoho dalšího.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: