Přijímací zkoušky nanečisto

Z českého jazyka a matematiky, na přijímací zkoušky.


Pro:
- 9. třídy
- 7. třídy
- 5. třídy

Přijímačky nanečisto, probíhat přes platformu Google Meet a test přes Survio.


Přijímačky jsou určené pro 5., 7. i 9. třídy.


U nás mají žáci možnost vyzkoušet si atmosféru podobnou přijímacím zkouškám, a to prostřednictvím online formy.

Týká se to, jak českého jazyka, tak matematiky a vše je koncipováno podle standardů CERMATu.

Po ukončení testování obdrží děti ve lhůtě do tří dnů správné výsledky a informace o svém úspěchu. 


Nanečisto - matematika - bude probíhat v sobotu 6. 4. od 16:30.

Nanečisto - český jazyk - bude probíhat v neděli 7. 4. od 16:00.

  • Před samotným testem máme plánováno 10 minut na probrání záznamového archu a dalších 10 minut na detailní probrání první strany testu. Poté následuje samotný testovací čas, který je plánován na 60 a 70 minut.
  • Po skončení testu, budeme mít 15 minut na jakékoliv dotazy a otázky od studentů.

Cena matematiky - 330,-
Cena českého jazyka - 320,-


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ

Podáním přihlášky souhlasíte s VOP.