Šerm

Náplní kroužku je rozvoj pohybových dovedností k výuce šermu.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: