Fotografování

V tomto kroužku se děti naučí, jak správně používat digitální fotoaparát, tak aby výsledná fotografie byla co nejlepší. A samozřejmě i spoustu dalších zajímavých věcí.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: