Keramika

Děti si v tomto kroužku vyzkouší práci s keramickou hlínou, naučí se glazurovat.

Práce s hlínou rozvíjí u dětí fantazii a citlivost vnímání.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: