Konverzace s rodilým mluvčím  

Různé jazyky.

Žáci budou mít možnost konverzovat i s rodilými mluvčími.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: