Logopedie

Logopedický kroužek je zaměřen na stimulaci řečového vývoje, rozvoj slovní zásoby a logopedickou prevenci tak, aby se řeč u dětí vyvíjela co nejpřirozeněji a dosáhla co nejlepší úrovně.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: