Malý zálesák

Co dělat doma, když venku se toho dá zažít 3x tolik?

Děti budou chodit na různé naučné vycházky, hrát hry a poznávat přírodu.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: