Sborový zpěv 

Tento kroužek je jak pro chlapce, tak děvčata, kteří se zajímají o zpěv. Žáci se naučí správné držení těla při zpěvu, správné dýchání. Rozvíjíme jejich hudební sluch a poznají rozdíly mezi sborovým a sólovým zpěvem.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: