Zdravověda

Děti se na jednotlivých lekcích budou učit zavolat pomoc, ošetřit různé zranění. Naučí se nebát, když se někdo ocitne v ohrožení života

Také se naučí první pomoc, která je pro život důležitá.

Cena za pololetí:
Lokalita:
Lektor:
Počet hodin (pololetí):
Co s sebou: